علم غیب امامان معصوم
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اینکه از علم امامان به غیب در آیات قرآن به ظاهر سخنی نیامده است، بدلیل همان مصلحتی است که نامی از ایشان نیامده، بنابراین برای اثبات علم غیب امامان از روایات استفاده میکنیم، آنچه مهم است اینکه درک و فهم و قبول این معارف نسبت به اهل بیت علیهم السلام ، به درجات و ظرفیتهای مؤمنین بستگی دارد، لذا در روایت ذیل حضرت صادق علیه السلام می فرماید : نمیتواند این معنى را تحمل نماید مگر سینه هر مؤمن قوى که نیرویش باندازه نیروى کوه هاى تهامه باشد جز با اجازه خدا... در این تحقیق چیستی و چگونگی علم غیب امامان مورد و اقوال علمای اسلام مورد بررسی قرار گرفته است.