حوزه علمیه در تراز انقلاب اسلامی
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشته پس از بررسی رابطه « انقلاب اسلامی و دین اسلام» و پیوند حقیقی بین آندو، به بررسی رابطه «انقلاب اسلامی و حوزه های علمیه» پرداخته میشود و شاخصه ها و ویژگیها و وظایف «حوزه علمیه در تراز انقلاب اسلامی» مورد توجه قرار می گیرد، این نوشتار بر مبنای رهنمودها و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تنظیم شده و نیز از اندیشه صاحبنظران حوزوی به ویژه حجت الاسلام میرباقری بهره برداری شده است، لازم به ذکر است نوشتار حاضر ناظر به «چیستی» و «چرایی» «حوزه علمیه در تراز انقلاب اسلامی» است و بررسی «چگونگی» آن ، نوشتاری دیگر می طلبد.