خوف و خشیت
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ممکن است با دقت در عبارت «و بکی من خوفک» در زیارت امین الله این سئوال ایجاد شود که مراد از گریه از خوف خدا چیست؟ مگر خداوند مهربانی که میشناسیم ترس دارد تا از ترس او گریه هم بکنیم؟ و اینکه اگر در ما خوفی وجود ندارد آیا ضعف جدی محسوب میشود و یا اینکه خوف چگونه ایجاد می شود و چه اهمیت و ارزش و آثاری دارد و آیا اهل بیت علیهم السلام که درمورد آنها آمده است «لاخوف علیهم و لاهم یحزنون»، بالاخره خوف در آنها وجود دارد یا نه ؟ و ... در نوشته حاضر با توجه به روایات به بررسی پدیده «خوف و خشیت» پرداخته شده است.