معجزه چیست؟
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن کریم وقوع امر خارق العاده و معجزه را برای پیامبران گذشته اثبات کرده است، از مجموع صدها حدیث از معجزات ، امور خارق العاده، خبر از غیب و ... درمورد اهل بیت به روایت شیعه و سنی، اثبات می شود که ائمه اطهار نیز مانند پیامبران دارای معجزه بوده و می توانستند عند اللزوم امور خارق العاده ای را انجام دهند. از این جهت معجزات آنها مانند معجزات پیغمبر اسلام ص و سایر پیامبران است . در این تحقیق به چیستی معجزه و بررسی و نقد اقوال علمای اسلام در این باره می پردازیم.