حقیقت عقل در قرآن و روایات
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عقل پدیده ای است که در طول تاریخ نسبت به آن برداشتها و تعاریف مختلفی شده است و نیز در علوم مختلف مانند فلسفه، عرفان، کلام، فقه، معرفت شناسی، انسان شناسی و ... با نگاهی خاص به تحلیل و تبیین آن پرداخته اند، همچنین در ادیان و مذاهب دیگر، نگاههای متفاوتی به عقل داشته اند، تعاریف و معانی ارایه شده از عقل ، از نظم و نسق خاصی برخوردار نیست. بدون تردید، این نابسامانی ریشه در کاربردهای متعدد واژه عقل دارد که به صورت اشتراک لفظی استعمال شده است. در قرآن کریم نیز 49 مورد کلمات هم ریشه عقل به کار رفته است و مکرر خدای تعالی از بندگان خود می‏خواهد تا عقل خود را به کار گرفته و دور از هر گونه تقلید کورکورانه اسلام و ایمان بیاورند، و بیش از 300 مورد در قرآن به مسأله تفکر، تعقل، تذکر، تدبر، تفقه، ... اشاره شده است که تماما مؤید اهمیت مسأله "تعقل و تفکر" در دیدگاه اسلام است. همچنین بخش عظیمی از روایات و احادیث منسوب به پیامبر اکرم و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ اختصاص به مقوله "عقل" و اهمیت "تعقل و تفکر" دارد تا جایی که در جوامع روایی ما، بابی مستقل تحت عنوان "کتاب العقل" وجود دارد. در این تحقیق سعی شده است، عقل و تعاریف و کارکردهای آن از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با استمداد از قرآن و روایات، حقیقت عقل تبیین شود. کلید واژه ها : عقل، تعقل، عقل در فلسفه، عقل در کلام، عقل در عرفان، عقل در مذاهب، عقل در قرآن، عقل در روایات